Ngáy sau 3 tháng:Tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ nghĩ vậy!

Bạn có thể nhấp vào bất kỳ hình ảnh sản phẩm nào để xem sản phẩm có kích thước đầy đủ.

Không có gì để mất, đặc biệt nếu bạn đang ngáy, và nếu bạn muốn tiết kiệm tiền, bạn có thể tìm thấy các sản phẩm trên Internet sẽ giúp bạn ngáy ít hơn. Ví dụ: tôi đã xem xét các thiết bị hỗ trợ ngáy này và không có sản phẩm nào trên trang này có thể gây hại cho người bị ngáy bình thường. Một số sản phẩm có trên trang hỗ trợ ngáy sẽ ngăn mọi người ngáy mặc dù họ có ngáy bình thường. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy các sản phẩm hỗ trợ ngáy trên Amazon nếu bạn quan tâm đến điều đó. Các sản phẩm có tính năng ngáy được liệt kê ở dạng in đậm, vì chúng sẽ giúp giảm ngáy của bạn. Các chất Snore chế ngáy Bạn sẽ tìm thấy các dụng cụ ngáy với một vài tên khác nhau. Một số có hiệu quả rất thấp. Trên thực tế, có rất ít dụng cụ ngáy có hiệu quả thấp. Trong một số trường hợp, chúng có thể tạo ra nhiều sự khác biệt, nhưng nó sẽ không hoạt động đối với mọi người bắn tỉa. Ví dụ, một số người ngáy ngủ sử dụng mặt nạ mũi để che giấu âm thanh của tiếng ngáy, và sau đó họ khó ngủ. Có một số công cụ hỗ trợ ngáy khác hoạt động, nhưng bạn cần kiểm tra chúng để xem chúng có thực sự giúp ích không.

Các xét nghiệm hiện tại

Snore

Snore

Marek Vang

Tình hình rõ ràng như thế này: Snore làm việc kỳ diệu. Ít nhất là giả định được đưa ra, người ta nh...