រូបរាង ដំណើរការល្អបំផុត? អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររាយការណ៍…

សូមកត់សម្គាល់ថាខ្ញុំបានប្រើវាដោយផ្ទាល់ជាច្រើនហើយលទ្ធផលនៃផលិតផលដែលខ្ញុំបានពិនិត្យមើលមានសុពលភាព។ រូបភាពទាំងអស់ត្រូវបានថតដោយខ្ញុំដោយម៉ាស៊ីនថតរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងរីករាយក្នុងការអានការពិនិត្យឡើងវិញនិងស្វែងរកផលិតផលណាដែលខ្ញុំណែនាំឱ្យអ្នក។

វាគឺជាការភាន់ច្រឡំជាទូទៅថាបូទីកជួយស្បែក។ ថ្នាំ Botulinum Toxin (Botox) គឺជាប្រភេទមួយនៃជាតិពុល botulinum ដែលអ្នកឃើញក្នុងរូបភាពខាងស្តាំ។ នេះគឺជាផលិតផលដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីព្យាបាលមុន។ ថ្នាំ Botox ត្រូវបានចាក់ចូលទៅក្នុងស្បែក។ វាធ្វើឱ្យស្បែកលេចឡើងតូចជាងមុនដោយធ្វើឱ្យស្បែកកាន់តែក្រាស់។ វាក៏អាចធ្វើឱ្យស្បែកប្រែជាក្មេងជាងវ័យផងដែរ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមអាន៖ វិធីស្វែងរកថ្នាំ Botox ត្រឹមត្រូវ។ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផលិតផលនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ផលិតផល។ វាក៏មានច្រើនពណ៌ផងដែរ។ គ្រឿងផ្សំមានដូចខាងក្រោមៈទឹកអ៊ីសូផូលីមីគ្រីស្តាតនីយិនណាមីដឌីមឌីស៊ីលីមស៊ីអ៊ីមស៊ីលីស៊ីលីតស៊ីតូស៊ីលីកស៊ីលីក្យូមអាល់កុលស៊ីលីក្យូមអាល់កុលស៊ីលីក្យូមអាល់កុលស៊ីលីក្យូមអាល់កុលស៊ីលីក្យូមអាល់កុលស៊ីលីកុន ក្រអូបឈិនថនអញ្ចាញ។ នេះគឺជាផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ធម្មជាតិដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់រយៈពេលជាង ១៥០ ឆ្នាំដោយសារហេតុផលជាច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនត្រឹមតែអំពីរូបរាងរបស់វាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏មានសមត្ថភាពការពារស្បែកផងដែរ។

ការពិនិត្យចុងក្រោយ

BioLab

BioLab

Marek Vang

ប្រសិនបើយើងជឿថាការពិនិត្យជាច្រើនដែលទើបតែចេញមកថ្មីៗនេះអ្នកដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់ BioLab ធ្វើឱ្យពួកគេស...